Ribaana Horm

Hindamisakti tellimine - kogu protsess puust ja punaseks

Kinnisvarale hindamisakti tellimine on tänapäeval imelihtne. Enda eelmises blogipostituses kirjutasin täpsemalt, mis eesmärgil kinnisvara hindajalt eksperthinnangut tellida (Mine lugema), seekord kirjeldan aga lahti protsessi, et võiksid paremini mõista, kuidas näeb välja teekond hindamisakti tellimusest kuni hindamisakti valmimiseni.

hindamisakti tellimine

 

1.Tehke kindlaks oma konkreetsed vajadused:

Mõelge selgeks hindamisakti tellimise eesmärk, näiteks kinnisvara ostmine või müümine, refinantseerimine, kohtumenetlus või finantsaruandlus. Täpsustage kinnisvara tüüp, mida soovite hinnata, näiteks korter, külaliskorter, üksikelamu, büroopind, elamumaa, maatulundusmaa, ärimaa, tootmishoone, tööstushoone vms.

 

2.Leidke hindamisakti tellimiseks hea mainega ja hindamistellimuse täitmiseks pädev hindaja:

Otsige kvalifitseeritud kinnisvarahindajat, kes on Eesti krediidiasutuste poolt aktsepteeritud. Arco Vara kinnisvara hindajate poolt koostatud eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused. Arco Vara kinnisvara hindajad on pikaajalise erialase töökogemusega ning kuuluvad kõik Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingusse. Arco Varas töötavad ainult kvalifitseeritud kutselised hindajad. Kinnisvara hindajate kutsekvalifikatsioon on jagatud kolme astmeliseks: 5.taseme, 6.taseme ja 7.taseme kinnisvarahindaja. Elukondliku kinnisvara puhul ei ole vahet, mis taseme hindajalt hindamisakti tellida. 6.taseme kinnisvara hindaja hindab samamoodi eluotstarbelist vara nagu ka 5.taseme hindaja, kuid 6.taseme hindaja saab ise ka töid kinnitada. 7.taseme vara hindaja koostab ja allkirjastab aga kõikide vara liikide hindamisaruandeid.

hindamisakti tellimine

 

3. Võtke ühendust hindajaga hindamisakti tellimiseks.

Pöörduge otse kinnisvarahindaja poole või pöörduge kinnisvara büroo poole, kui te ei ole kindel, millise taseme hindajat te vajate. Hindamisakti tellimisel esitage hindajale kinnisvara kohta vajalikud üksikasjad. Sealhulgas hinnata sooviva vara aadress, hindamisakti tellimise eesmärk ja info kui kiiresti te hindamisakti vajate.  Kui esineb veel mingit tähtsat infot, mida peate oluliseks kinnisvara hindajale mainida, siis kindlasti mainige seda. See on äärmiselt oluline selle jaoks, et hindaja saaks analüüsida, kas ta on piisavalt pädev antud tööd koostama ja samuti võib sellest sõltuda ka hindamisakti tellimise hind.

 

4. Kui hindajal on olemas kõik vajalik informatsioon hindamistellimuse vastuvõtmiseks

siis peab teostama hindaja hinnatavale varale ülevaatuse. Leppige hindajaga kokku kinnisvara külastamiseks mugav kuupäev ja kellaaeg. Kui te ei ole ise omanik ega hinnatavat vara müüv maakler, siis võib hinnatavat vara näidata hindajale ka kinnisvara omanik ja hindamisakti tellija juuresolek ei ole sel juhul vajalik.

 

5. Seejärel toimub kinnisvara ülevaatus.

Planeeritud kohtumise ajal viib hindaja läbi hinnatava vara põhjaliku ülevaatuse. Hindajale tuleb tagada juurdepääs kõikidesse ruumidesse, sh keldrisse, pööningule, abihoonetesse, panipaikadesse, parkimiskohale, rõdule. Hindaja peab tegema fotod kõikidest ruumidest, hoonest ja kinnisasjast. Ülevaatuse käigus toimub vara osade visuaalne vaatlus, mis tähendab, et ülevaatuse käigus konstruktsioone ei avata ja ehitustehnilist ekspertiisi ei teostata. Hindaja ei teosta ehitise uuringuid ega inspekteeri hinnavara vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtutakse eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis, kui andmed esitanud isik ei väida vastupidist.

 

6.  Andmete kogumine ja analüüs

Tegelikult kuulub ka hinnatava vara ülevaatus selle etapi alla. Hinnatava vara analüüs ja andmete kogumine on seotud vara väärtust mõjutavate tegurite analüüsiga, mida peab hindaja vaatlema kolmel eri tasandil: varaga seotud näitajad (nt asukoht, kehtiv planeering- või ehitusõigus, krundi/hoone/korteri suurus, tehniline seisukord), turuga seotud tegurid (nt pakkumine ja nõudlus turul, turusituatsioon) ja välismõjud (makroökonoomilised ja poliitilised tegurid, nagu nt inflatsioon, tööturu olukord, seadusandlus).

hindamisakti tellimine

7. Hindamisakti tellimise etapp on hindamismeetodite rakendamine.

 

Kinnisvara hindamist teostatakse Eestis kolmel põhimeetodil, milleks on turupõhine käsitlus ehk võrdlusmeetod, tulupõhine käsitlus ehk tulumeetod ning kulupõhine käsitlus ehk kulumeetod. Nendesse meetoditesse ma siin artiklis põhjalikumalt ei süvene. Hindaja koostab üksikasjaliku aruande, mis sisaldab hinnatava vara kirjeldamist, turuülevaateid, parima kasutus analüüsi, turustatavuse analüüsi, hindamismeetodi valiku põhjendust, hindamismeetodi rakendamist, fotosid hinnatavast varast, registrite väljavõtteid, plaane, kaarte ja muud dokumentatsiooni.

 

8. Hindamistulemuse esitamine:

Hindamistulemus esitatakse tellijale hindamisaruandes varem kokkulepitud ja standardite nõuetele vastavas vormis. Hindamisaruanne koostatakse kirjalikult, üldjuhul eksperthinnangu vormis. Hindamisaruanne peab olema kergesti arusaadav ja selge, võimalikult terviklik ja loogiline, st hinnanguks kasutatud metoodiliste aluste ja esitatud hindamise toimingu kirjelduse vahel ei tohi olla vastuolu. Kui hindamisaruanne on valmis, siis saadab hindaja selle eksperthinnangu tellijale e-posti teel või trükituna. Välja prinditud eksperthinnangule võib lisanduda lisatasu. Hindamisaruannet ei väljasta hindaja ise pangale, ega kellelegi teisele, kes ei ole eksperthinnangu tellija. Hindamisaruanne esitatakse konfidentsiaalselt hindamisakti tellijale ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei võta endale mingit vastutust, kui seda kasutab keegi kolmas isik või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud infot ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale hindamisakti tellijaga kokkulepitud isikute, v.a. juhud, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks.

 

9. Hindamisakti tellimise tagasiside küsitlus

Kuna  hindajana on minu jaoks äärmiselt oluline areneda ja saada oma töös paremaks, siis saadan ma peale igat hindamisakti tellimise protsessi lõppu ja eksperthinnangu väljastamist hindamisakti tellijale tagasiside küsitluse lingi. Kinnisvara hindajana olen siiralt südamest tänulik kui sa võtad selle minuti, et paari sõnaga meie koostööd ja kliendikogemust kirjeldada.

hindamisakti tellimine

 

Pidage meeles, et konkreetne hindamisakti tellimise protsess ja nõuded võivad olenevalt  hinnatava vara  asukohast, kinnisvara tüübist ja hindaja tavadest erineda. Oluline on hindajale oma vajadused hindamisakti tellimise alguses kohe selgelt edastada ja kogu protsessi jooksul tekkida võivaid küsimusi esitada.

Kui vajad kinnisvarale eksperthinnangut, siis saada kinnisvara hindamise päring alloleval lingil või e-posti aadressile ribaana.horm@arcovara.ee või võta ühendust telefoni teel 58150946.