Ribaana Horm

Mis eesmärgil tellida kinnisvara hindajalt eksperthinnang?

Kinnisvara ostmine või müümine on enamasti suurim rahaline tehing inimese elus. Kinnisvarale hinna määramine kasutamata kinnisvara hindaja abi võib maksma minna mitmeid tuhandeid eurosid. Kinnisvara hindajad aitavad teha strateegilisi otsuseid ja kinnisvara tehinguid hoolikamalt hallata. Kinnisvara hindamine on üks olulisemaid samme kinnisvara tehingute tegemisel. Seega selgitan täpsemalt, millistel juhtudel võid vajada kinnisvara hindaja abi.

kinnisvarahindaja


Laenutagatise turuväärtuse hindamine
Kõige sagedasem põhjus eksperthinnangu tellimiseks on laenu taotlemine kinnisvara ostmiseks. Selleks, et pangad väljastaks kinnisvara ostmiseks laenu, nõuavad nad finantseeritava kinnisvara objekti kohta kinnisvara hindaja poolt koostatud eksperthinnangut ehk kõnekeeles hindamisakti. Eksperthinnangus on määratud turuväärtus ning välja toodud vara kohta käiv oluline info. Kvalifitseeritud kinnisvara hindaja poolt koostatud eksperthinnang annab pangale olulise informatsiooni vara turuväärtuse kohta ja sellest lähtuvalt võetakse vastu otsus, mis summas nad antud kinnisvara ostu finantseerivad. Kui hinnatava vara turuväärtus on madalam kui müügihind, siis lähtub pank laen uandmisel eksperthinnangus leitud turuväärtusest, mitte kinnisvara müügihinnast. 

Hindamine ostu-müügitehinguks
Kinnisvarale müügi hinna määramine on inimesele, kes igapäevaselt kinnisvara maailmas ei tegutse ja kinnisvaraturuga kursis ei ole, ilma kinnisvara hindaja abi kasutamata, paras peavalu. Tihtipeale püütakse kinnisvarale müügi hinda määrata portaalides müügil olevate kuulutuste järgi, aga pole raske seda taktikat kasutades hinna osas mööda panna. Miks? Kinnisvaraportaali võib kuulutuse üles panna ükskõik kes ja ükskõik, mis hinnaga. Enamasti on kuulutuse avaldajaks müüdava kinnisvara omanik, kes soovib saada oma kodu müügi eest võimalikult kõrget hinda ja arvab oma kodu olevat väärt rohkem kui see tegelikult on. Kuid reaalsed tehingu andmed näitavad, et portaalis reklaamitud müügihind ja reaalselt tehingusse jõudnud hind erinevad üksteisest märkimisväärselt. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav enne kinnisvara müügi protsessi alustamist pidada nõu kinnisvara hindajaga tellides varale eksperthinnang või ekspertarvamus. See on kindel viis saada teada oma kinnisvara turuväärtus.

Ka kinnisvara ostjal on mõistlik kasutada kinnisvara hindaja abi. Eelkõige vajab ostja kinnisvara hindaja teenust kui ostetav vara on plaanis pangalaenuga finantseerida. Aga samuti on soovitatav kasutada kinnisvara hindaja nõu ka siis, kui ostmiseks ei vajata panga finantseeringut – kinnisvara hindaja poolne eksperthinnang aitab vältida olukorda, kus maksate ostetava vara eest üle turuväärtuse. Eksperthinnang annab ostjale kindluse, et ostuhind on õiglane või vastupidi kui müügihind on üle turuväärtuse, on ostjal alust müüjaga hinnas läbi rääkida või tehingust loobuda.

Hindamine kohtuvaidlusteks
Harvem tellitakse kinnisvara hindajalt eksperthinnanguid kohtule esitamiseks. Kohus võib vajada eksperthinnangut erinevate varaliste vaidluste, sh lahutuse ja sellest tulenevalt ühisvara või kaasomandi jagamise korral, eestkoste, pärandi jagamise, sundvõõrandamise, täite- ja pankrotimenetluse, ostetud kinnisvara varjatud puuduste esile tulemise või ettevõtlusega seotud vaidluste korral. Samuti võib kinnisvara hindajalt eksperthinnangu tellimine kohtuvaidluseks olla vajalik olukorras, kus kelleltki mõistetakse raha välja ja kinnisvara võetakse käest ära. Kinnisvara on vaja hinnata, et näha, kas selle varaga saab antud nõude katta. Eksperthinnangut on vaja ka juhul, kui kinnisvaral on kaks omanikku, aga vara kasutab ainult üks omanikest ning teine omanik nõuab kasutuseeliseid ehk tasu selle eest, et ta on omanik, kuid ei saa temale kuuluvat vara kasutada.

Kinnisvarahindamine finantsaruandluseks
Finantsaruandluseks tellitakse kinnisvara eksperthinnang enamasti juhul, kui ettevõtte omandisse kuulub kinnisvara. Kinnisvara turuväärtust kajastatakse ettevõtte bilansis, kas soetusmaksumuses või õiglases väärtuses. Juhul kui on vaja kajastada kinnisvara õiglases väärtuses, siis on vaja kvalifitseeritud kutselise kinnisvara hindaja poolt koostatud eksperthinnangut.

Kui kinnisvara on ettevõtte bilansis arvel põhivarana, siis hinnatakse kinnisvara kui tervikut selle koosseisu kuuluvate parenduste väärtust ja maa väärtust eraldi. Kui kinnisvara on ettevõtte bilansis arvel aga kinnisvarainvesteeringuna, siis hinnatakse ainult kinnisvara kui tervikut.

Enamasti tellivad kinnisvara hindajalt eksperthinnanguid aktsiaseltsid, kel on auditeerimiskohustus. Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne läheb audiitorile üle vaatamiseks ning ettevõte on kohustatud kajastama oma vara õiglast väärtust.

kinnisvarahindaja

 

Arco Vara kinnisvara hindajate poolt koostatud eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused. Arco Vara kinnisvara hindajad on pikaajalise erialase töökogemusega ning kuuluvad kõik Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingusse. Arco Varas töötavad ainult kvalifitseeritud kutselised hindajad.

 

Kui vajad kinnisvarale eksperthinnangut, siis saada kinnisvara hindamise päring e-posti aadressile ribaana.horm@arcovara.ee või võta ühendust telefoni teel 58150946.