Ribaana Horm

Kinnisvara hindamine

Olen kvalifitseeritud kutseline kinnisvara hindaja ja pakun kinnisvara hindamisteenust läbi Arco Vara kinnisvarabüroo. Arco Vara eksperthinnanguid aktsepteerivad Eestis kõik krediidiasutused.

Kinnisvara eksperthinnangut tellitakse enamasti järgnevatel eesmärkidel:

Kinnisvara hindamise protsess

kinnisvara hindamine

Päring

Võta minuga ühendust või täida kodulehel olev päringu vorm.

kinnisvara hindamine

Vajaduste kaardistamine

Täpsustame üle kinnisvara aadressi, tüübi, hindamise eesmärgi ning lepime kokku kinnisvara ülevaatuse aja.  Tutvun hinnatava vara dokumentatsiooniga (plaanid, projektid, registrite vastavus).

kinnisvara hindamine

Objekti ülevaatus

Teostan objekti ülevaatuse, sh teen pildid kõikidest hoonetest, ruumidest ja maa-alast. Hindajale tuleb tagada ligipääs kõikidesse ruumidesse.

kinnisvara hindamine

Eksperthinnangu koostamine

Hindamisaruande koostamine hõlmab endas mitmekümne leheküljelise dokumendi kokku panemist, sh erinevate registrite kasutamist ja hinnatava vara omanikuga suhtlemist. Hindamisakti koostamise aeg sõltub töö keerukusest. 

kinnisvara hindamine

Hindamisaruande esitamine

Kinnisvara hindaja esitab eksperthinnangu tellijale, emaili teel, digitaalselt allkirjastatud pdf-versioonis, peale arve tasumist.

kinnisvara hindamine

Tagasiside

Peale koostöö lõppemist saadan välja tagasisideküsitluse ja olen südamest tänulik kui leiate paar minutit, et mõne sõnaga meie koostööle tagasiside anda.

Korduma kippuvad küsimused

Eksperthinnang on hindamisaruande põhivorm, mis sobib kasutamiseks igal eesmärgil, peamiselt on koostamise eesmärgiks esitamine krediidiasutusele. 

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühivorm, mis sobib kasutamiseks raamatupidamiseks, müügi- ja ostuotsuste tegemiseks. Sobiva vormi valimiseks konsulteeri Arco Vara hindajatega.

Eksperthinnangul ei ole kehtivuse aega. Väärtus hinnatakse väärtuse kuupäeva seisuga, tulenevalt turumuutustest muutub ajas ka vara väärtus. Seega, saamaks teada kas hindamisaruanne on veel eesmärgipäraselt kasutatav, tuleks alati pöörduda institutsiooni poole (pank, kohus jne), kellele kasutamiseks on eksperthinnang koostatud.

Kinnisvara hinnatakse peamiselt laenu saamise eesmärgil, lisaks esitamiseks kohtule (pärimine, ühisvara ja kaasomandi jagamine, eestkoste), raamatupidamiseks, müügi- või ostuotsuste tegemiseks, hüvitamiseks jms.

Iga kaasus on erinev, mistõttu ei ole võimalik objekti ja hindamise eesmärki teadmata anda ühest hinnangut koostamiseks kuluvale ajale. Lihtsamate objektide korral võib hindamisprotsessi läbiviimiseks kuluda 1-3 tööpäeva, keerukamate varade korral 1-2 nädalat. Hinnapakkumise koostamiseks täpsustame alati konkreetse hindamisega seonduvad asjaolud ja esitame Teile koos pakkumisega kindlasti ka töö teostamiseks kuluva aja.

Hindamisaruanne ei ole avalik dokument, see esitatakse konfidentsiaalselt ainult tellijale. Kolmandatele osapooltele aruannet ei väljastata ja avalikesse andmebaasidesse ei lisata.

Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõikidele nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures pooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ja ilma sunduseta (Eesti vara hindamise standard 875-1).

Kuupäev, mille seisuga hindamistulemus (väärtus) on esitatud. See peab kokku langema hindamise kuupäeva või ülevaatuse kuupäevaga või eelnema ühele või mõlemale neist, st hindamine peab olema tehtud kas oleviku või mineviku kuupäeva seisuga (Eesti vara hindamise standard 875-1).

 

Iga kinnisvara on unikaalne mistõttu võib eksperthinnangu koostamise aeg vastavalt varale erineda. 

Tean, et usaldus teenitakse tulemuste saavutamise kaudu ja et minu edu määrab teie oma.

Kui vajate kinnisvara hindamist, siis võtke minuga ühendust ja räägin Teiega hea meelega!